adat pusaka

Maksud: Adat lama yang dilakukan turun-temurun.

beri komen dan pandangan