adat resam

Maksud: Kebiasaan dalam kehidupan harian.

berkongsi