ahli sejarah

Maksud: Orang yang pakar dalam sejarah

berkongsi