air digenggam tiada tiris

Maksud: Sangat berhati-hati mengeluarkan wang

berkongsi