air pun ada pasang surutnya, takkan pasang selalu dan surut senantiasa

Maksud: Nasib seseorang tidak dapat ditentukan

berkongsi