akhir zaman

Maksud: Zaman menjelang akhirat

berkongsi