alang-alang berdakwat biarlah hitam

Maksud: Membuat sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh sehingga berhasil. alang-alang = tanggung-tanggung

berkongsi