aliran masyarakat

Maksud: Kehendak atau harapan masyarakat