amat berlela, amat berupa

Maksud: Banyak perangai, banyak olahnya. amat= terlalu banyak

berkongsi