anak dacing

Maksud: Batu yang digunakan sebagai panduan untuk mengukur berat barang

berkongsi