anjing itu meski dirantai dengan rantai emas sekalipun, nescaya berulang-ulang juga ia ke tempat najis

Maksud: Orang yang bertabiat jahat itu, walau bagaimana sekalipun, tidak akan berubah lakunya

berkongsi