babi duyung

Maksud: Ikan laut yang rupanya seperti babi

berkongsi