bagai asal ditugal,adalah benih

Maksud: Mulakan kerja dulu, nanti adalah orang membantu

berkongsi