bagai asal besi pengapak kayu; asal emas menjadi penduk

Maksud: Tingkah laku menunjukkan jenis orang