bagai atap ijuk perabung timah

Maksud: Dua perbuatan yang sepadan

berkongsi