bagai cepu dengan tudungnya

Maksud: Sesuai benar (cocok sekali)

berkongsi