bagai galah dijual

Maksud: Sudah habis hartanya.

berkongsi