bagai mengisi perian bubus

Maksud: Pekerjaan yang sia-sia sahaja

berkongsi