batu bulat tak bersanding

Maksud: Orang yang kelihatan lemah lembut tingkah lakunya dan sebagainya, tetapi sebenarnya keras hatinya (tidak takut menghadapi sesuatu)