berbilang dari esa, mengaji dari alif

Maksud: Jika mengerjakan sesuatu hendaklah dimulai dari permulaan.

berkongsi