berbilang daripada esa; mengaji daripada alif

Maksud: Mengerjakan sesuatu hendaknya dari permulaan (menurut peraturan)