berbilang dari esa, bergaji dari alif

Maksud: Jika mengerjakan sesuatu hendaklah dari permulaan

berkongsi