berebut kerusi

Maksud: Berebut untuk mendapat kedudukan