berita acara

Maksud: Laporan tentang sesuatu hal

berkongsi