berternak wang

Maksud: Memberi pinjaman wang dengan faedah yang tinggi