bertunggul ditarah, kesat diempelas

Maksud: Segala perselisihan mesti diselesaikan dengan seadil-adil. empelas = pohon yang daunnya kasap

berkongsi