bertunggul pemarasan

Maksud: Pekerjaan yang tidak sempurna