dalam genggaman tangan orang

Maksud: Di bawah kuasa orang lain

berkongsi