disangkakan langit itu rendah, dipandang dekat, dicapai tak boleh

Maksud: Sebelum mencuba sesuatu pekerjaan itu janganlah dikatakan mudah atau senang

berkongsi