duduk sama rendah, berdiri sama tinggi

Maksud: Orang yang sama sedarjat