hanyut dipintasi, lulus diselami, hilang dicari

Maksud: Menolong orang dalam masa kesusahan

berkongsi