hilir malam mudik tak singgah daun nipah dikatakan daun labu

Maksud: Jika malas berusaha tentulah akan mendapat susah

berkongsi