iba akan kacang sebuah, tak jadi memengat

Maksud: Oleh kerana kesal akan hal yang sedikit (kecil) tak jadi mengerjakan sesuatu yang dimaksudkan

berkongsi