ibarat beban belum lepas dari bahu

Maksud: Belum lepas daripada tanggungan (anak lelaki atau anak perempuan).

berkongsi