ibu pasir

Maksud: Butir-butir pasir yang kasar

berkongsi