jadi alas cakap

Maksud: Hadiah (sagu hati) yang diberi kepada seseorang yang telah berjasa

berkongsi