jikalau pandai menggulai, badar pun menjadi tenggiri

Maksud: Orang yang pandai dapat mengerjakan sesuatu dengan baik walaupun kelengkapannya kurang

berkongsi