kaki rambu

Maksud: Orang yang suka merayau-rayau tanpa tujuan

berkongsi