kayu besar di tengah padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujanan

Maksud: Pemimpin yang menjadi tempat rakyat mengadu nasibnya

berkongsi