kayu buruk tiada bercendawan, lumut tumbuh

Maksud: Orang yang sudah tua sangat mudah dihinggapi penyakit

berkongsi