kayu dikatakan batu, langit hendak dicapai dengan tangan

Maksud: Orang yang tidak sempurna akal fikirannya

berkongsi