kelam bagai malam dua puluh tujuh

Maksud: Sesuatu hal atau perkara yang sukar diselesaikan

berkongsi