kesuma bangsa

Maksud: Golongan muda yang menjadi harapan bangsa dan negara

berkongsi