laksana katak, sedikit hujan banyak bermain

Maksud: Orang yang suka membesar-besarkan perkara yang kecil.

berkongsi