laksana kera dapat bunga

Maksud: Tiada dapat menghargai barang yang bagus

berkongsi