laksana sampan pukat

Maksud: Orang yang tidak pernah keluar jauh dari tempat tinggalnya

berkongsi