langit runtuh bumilah terban

Maksud: Kehilangan tempat menumpang hidup

berkongsi