langkas buah kepaya

Maksud: Perihal sesuatu yang mustahil