lompat galah

Maksud: Meloncat dengan galah

berkongsi