matahari itu bolehkah ditutup dengan nyiru?

Maksud: Sesuatu kebenaran itu tidak dapat disembunyikan

berkongsi